inbrottstjuven gill

14 Maj 1892 kommer handlare Ivarsson hem efter att varit bortrest över natten . Väl hemma på handelsboden i Strömbacka upptäcker handlaren att det varit inbrott och kontaktar länsmannen Brolin
 
På plats inreds en förundersökning främst av ett fönster som är bortplockat på byggnaden. Det finns mjöl på fönsterbrädan och i fönstret samt utanför fönstret varvid tjuven antas ha blivit mjölig då han brutit sig in och olovligt tillgripit pengar ur en olåst kassalåda inne i handelsboden.
 
Ryktet om den mjölige tjuven sprider sig på bruket och snart uppsöker smedsonen Alfred Karlberg polisen för att vittna om ett nattligt möte.
 
Natten mellan den 13 och 14 maj vid pass klockan 12 har Karlberg begivit sig från hammaren till hemmet och vid mellanhammaren sammanträffade han med arbetaren Anders Olsson Gill från Strömbacka.
 
Karlberg tyckte att Gill försökt undvika mötet men slutligen gått fram och hälsat varvid Karlberg märkt att Gill varit mjölig på framsidan av sina kläder. Karlberg  frågade då denne om han varit i kvarnen  vilket Gill nekar till
” Jag har varit på knipjakt” svarar han men Karlberg finner detta underligt då Gill  varken har bössa eller väska med sig.
 
Efter denna berättelse tas arbetaren Gill in till förhör.
Han berättar där att han på kvällen 13 maj  vid halv 8 gått till Born för att jaga knipänder, till Born framkommit halv 9 och där kvarstannat 1,5 timme samt återkommit till bruket vid 10 på kvällen där han vid ladugårdsbyggnaden sammanträffat med nattvakten Anders Söderström som gjort honom följe till hemmet varefter Karlberg lagt sig att sova och ej varit ute nåt mer.
 
Nattvakt Söderström vittnar också om deras möte på ladugårdsbron och nya förhör görs inte förrän den 17 Maj.
 
Arbetaren Anders Olsson Gill  är vid det laget fylld av ånger och samvetskval och erkänner utan omsvep att han är den de söker efter. Gill berättar att det  är fattigdom som drivit honom in på brottets bana och att inga medbrottslingar finnes.
 
Gill fick kännedom om att handelsboden skulle vara tom natten mellan 13 och 14 maj och då uppstod tanken att bryta sig in i berörda hus och tillgripa de penningar som där antagas finnas förvarade. Till hjälp för att sätta sitt beslut i verket använde han sig av en skottkärra för att nå upp till fönstret samt ett bräckjärn för att kunna bryta upp en fönsterhalva. Han kröp in i handelsboden och i den olåsta kassalådan stal han 7 st 10 kronors sedlar, 1 5-kronors sedel, 16 st 25 öres mynt samt 45 st 2 öres mynt. Han hade därefter lurat in pengarna i en trasa och krypit ut ur handelsboden samma väg som han tagit sig in. Bytet gömde han i en buske i den närbelägna skogen..
 
Gill överlämnade pengarna till polisen samt ytterligare  för att fönstret skulle kunna repareras.
 
Den 18 Maj fraktas Gill till kronohäktet i Gävle och efter rättegång gällande inbrottsstöld döms han den 21 juni till 5 månaders straffarbete.

 

BOA DÄR INBROTTET SKEDDE 1892