OXBANAN


Oxbanan eller järnvägen som den oftast kallas  byggdes 1883-84, var smalspårig  och användes till att frakta järn, malm och timmer mellan Strömbacka och Moviken.
Arbetsledaren vid bygget var August Högberg som sedemera blev handlare i Skålsvedja.
En av dom som var med och byggde banan var 18 årige Jonas Wilhelm Sjöstedt f 1866 och hans son Gösta Sjöstedt jobbade som bromsare i över 30 år på banan om somrarna.
Banan blev 5,5 km lång och spårbredden 770 mm.
Vid dammbron i Brukssjön i Strömbacka byggde man ett timmeruppfodringsverk och i Moviken fick man delvis riva kolhusen för att ge plats åt järnvägen.
Från början drogs vagnarna av hästar eller oxar men från 1912 användes ett lok. 
Loket gick på bensin och från 1931 på  gengas  och loket kallades för "Locke"
Vagnarna knuffades till fäjsen och sen rullade dom själva till Dellen och Locke följde efter.
Det kunde vara många vagnar och dom var  hopkopplade två och två med en stång emellan. På varje sett med vagnar ( 2 stycken) satt en bromsare.
När hästar och oxar drog vagnarna så var det till banans högsta punkt och där kopplades djuren bort och vagnarna rullade till Moviken.
Sägs att oxarna fick åka på en vagn ibland ner till Moviken för dom skulle ju ändå dit för att dra tillbaka vagnarna upp till Strömbacka igen då de skulle lastas på nytt.
Förutom Gösta Sjöstedt jobbade bla  Magnus Eriksson f 1862 och Harald Berg f 1900 som bromsare.
Körde locket gjorde bla Eskil Holm f 1904 ,George Ärfström f 1906 och Lill-Pelle Persson f  1887

Järnvägen lades ner 1951  och revs nåt år senare., loket finns tyvärr inte kvar och rälsen sägs finnas  i Galtströms bruk.

Foton på oxarna vill vi gärna ha!

 


 

Rallar gänget som byggde oxbanan 1883-84.

tyvärr är bilden dålig och vi lånar gärna en bättre för att skanna av.

Mannen i mitten var " Lång-Eriksson " Magnus eriksson som blev bas  över timmer transporterna ,en mycket betrodd man.
Han till höger om Eriksson som har en väst som inte är knäppt ända upp var arbetsledare när banan byggdes August Högberg. Längst till höger på fotot en man som hette Fernström.

Ver ni vilka dom andra är så berätta gärna.Nån är antagligen Sjöstedt iallafall.


Foto 1912 
I från den sk " kontorsviken" nu kallad dammen.
Det gamla timmerspelet eller uppfordringsverket för timmer som tillverkades 1881 av byggmästare Berg och i bakgrunden den gamla tvättstugan.En del av karlarna är klädda i barmskinn och några är utrustade med pick hakar
 Från vänster, Valdemar Fernlund, Rickard Berg,Jonas Persson, Gösta Sjöstedt och Knut Lejdström.

 


Här går spåret mellan dom båda fäjsen som nu är rivna