MIDSOMMAR DANSEN

Midsommardansen i Strömbacka var omtalad och pågick i 4 dagar då det begav sig.
Det kom mycket folk utifrån byarna runtomkring och bruksborna slöt upp mangrant ,även bruksledningen. Vid nåt tillfälle strejkade smederna då det sades att dom skulle jobba på midsommar för det var en näst intill helig helg för Strömbacka borna.
 
Man dansade från 18 på midsommarafton till 4 på midsommar dagens morgon.
Sen började den om på midsommardagens kväll kl 20 o pågick till på eftermidnatten. Samma historia följde på annandags och tredjedagsnatten o först då var midsommardansen slut.
 
Senare pågick dansen i 3 dagar och efter en tid i 2 dagar och nu hålls dans endast på midsommar dags kvällen.
 

 

 

Länge sen tillbaka dansades det inne på ett vagnslider vid stallet men sedan övergick man till att dansa inne på trösklogen bakom  boa  vid klensmedjan .I vagnslidret var det uppdelat för bondpojkar och smeder med grindar emellan för att undvika bråk.
 
Från början var det enbart fiol som spelades på danserna då gamla fiolspelare samlades, sedan tillkom dragspelet för att bytas av med mässingssextetten och  senare blev det olika lokala orkestrar . Då musikanterna klev ner från sin plats var deras kostymer och skor pudrade i vitt. En och annan låg i gräset och snarkade med en halvpanna i bakfickan, utplånade pressveck och skrubbad näsa
 
Fylla och slagsmål var vanligt och ibland var även vapen inblandade.
 

1901 var det stor uppståndelse när det blev slagsmål mellan  bruksaren Hjalmar Fastén och hästnäs Jonke. Det slutade med att läkare måste tillkallas sen Jonke fått ett slag i skallen med ett kassvedträd. Det sägs att Hjalmar blev godtemplare efter det.
 
Det var bruket som senare lånade ut trösklogen till den socialdemokratiska ungdoms klubben  som anordnade danserna. Undomsklubben använde överskottet av pengarna från dansen till olika bussresor runt om i Sverige.
Bolaget brukade även ställa en brandvakt till förfogande. många förundrades över att det aldrig brann i den gamla logen med tanke på att cigarettglöd som rasade ner genom golvplankorna.
 
1969 revs trösklogen då den var i dåligt skick och den ansågs inte hålla för en till dans eftersom golvet gungade så folk blev rädda.
 
1972 inrättades stallhags magasinet som dansbana och nu för tiden ligger den på badplatsen och ägs av Strömbacka sport och fritidsförening.