HUS OCH BYGGNADER


FOTO FRÅN 1888
VY ÖVER STRÖMBACKA.
I FÖRGRUNDEN ARBETARBOSTÄDER MED BODAR,I BILDENS MITT KAPELLET OCH TILL HÖGER DELVIS SKYMD HERRGÅRDEN OCH LÄNGST TILL HÖGER SKYMTAR ÖVERHAMMARENS KOLHUS


1898 bodde ungefär 250 personer på Strömbacka.
arbetarbostäderna var äldre envåningshus av trä, storleken varierade.
Enligt förste provinsialläkaren som inspekterade Strömbacka detta år,bodde de flesta i ett rum och kök. Rummet var ofta litet och äldre bruksarbetare kallar det för "skrubb".
Inom det egentliga bruksområdet fanns tjugofem bostäder och på andra sidan Masbo sjön ytterligare ett tiotal.
Avträden,svinhus och ladugårdar var vanligt på landet och provinsialläkaren rapporterade att då uthusen låg på tillräckligt avstånd från boningshuset var det ingen fara för hälsan. Att det inte var helt så bra ställt med de sanitära förhållandena framgår av en intevju från 1970 där en gammal Strömbackabo berättar:
"först och främst var det de här kasarna som dom hade utikring husena överallt,som dom tömde alla sopor på. de lukta över hela bruket så det var hemskt. å de där kördes ut
en gång om åre eller möjligen två, så de fick ligga hela sommaren och ruttna å du förstår vilken stank det var."

På Strömbacka har inte människor bott i generationer i samma hus/lägenhet utan alla verkar ha bytt bostad ofta och in och utflytt har också varit vanligt. husen har byggts om under årens lopp och många hus är även rivna. den här rotationen på folk har gjort det svårt många gånger att veta vem som bott exakt när och vart .människor minns ibland lika men ofta även olika men vi har gjort vårt bästa för att få så korrekt bild som möjligt .
Husen har även kallats för olika namn under årens lopp beroende på vem som bott där. Vi har döpt husen till det namn vi oftast hört men även skrivit in andra kända namn på byggnaderna.

förutom bostadeshusen så har det även funnits andra byggnader som skola,kapell,herrgård,tvättstuga,stall,ladugårdar,smedjor, mm vissa finns kvar än idag och en del är rivna.

På kartan har vi numrerat bostadshusen från nr 1 och uppåt.
Hus som målats röda är rivna.
HAR BÖRJAT MED HUSEN "OPP I GATA" SEN BLIR DET NERE PÅ BRUKET OCH HAGEN
Tyvärr är det lite svårt att se tydligt på kartan kanske jag hittar ett bättre alternativ senare.

Övriga byggnader kommer senare att numreras  från nr 47 och uppåt.