GODTEMPLARLOGEN 1250 STRÖMBACKADet vackra blå standaret illustrerar nykterhetskampen och tillverkades 1905 av Per Hedberg i Våtmor med  texten:
LOGEN 1250 STRÖMBACKA  BILDAD 1886-11-04 IOGT
FÖRTRÖTTENS ICKE ATT GÖRA DET GODA
Standaret hängde i många år på väggen uppe på scenen på IOGT.
Det förvaras nu på arkiv Gävleborg i Gävle.


Nykterhetsföreningen var verksam över 100 år i Strömbacka  innan den gick samman med Furubergslogen.
 
1886 bildades logen i strömbacka

1903 utökades verksamheten med
ungdomslogen 528 ungdomens frihet
 
Tidigare lånades skolsalen till  möten och aktiviteter.
Nu ville medlemmarna ha en egen byggnad.
 
1907 Strömbacka bruk skänkte mark till rörelsen men samtidigt planerades att bygga en ny större skola i Strömbacka så logen övertog den gamla skolan och nya skolan byggdes på logens mark.
 
1925-1970  Byggdes huset om och ut och renoverades i flera omgångar. Kök, toaletter och scen med loge bakom tillkom.
Vindsrummet användes bla till förvaring och maskinrum för filmvisning.
Logen bildade även  diskussionsklubb och bedrev studieverksamhet samt hade ett bibliotek.
Dom ordnade fester och basarer. På somrarna hade man dansbana och tombolastånd.
 
1929 byggde dom festplats i Strömbacka.
 
1933 bildades teaterklubben som reste runt i bygden och uppträdde mot att logen fick 10% av intäkterna.
 
 
1938 bildade logen en idrottsklubb                 
 
1963 Efter en mer omfattande renovering och nyinvigning så döptes byggnaden om till Strömbacka gården.
 
1970 ändrades namnet till lokalföreningen 1250 Strömbacka när IOGT och NTO slogs samman.
 
1977  bildades Strömbacka juniorförening som lades ner 1984
 
1987 fanns 6 medlemmar kvar som gick in i  IOGT-NTO lokalföreningen Olof Bergströms minne i furuberg.
 
1988 Köptes byggnaden av STRÖMBACKA SPORT OCH FRITIDSFÖRENING
                     

Jag besökte arkiv Gävleborg där mycket av godtemplarlogens material finns sparat ex medlemsmatriklar, kassaböcker och protokoll.
Kan finnas ytterligare böcker och anteckningar som ligger hemma hos privatpersoner vilket bör lämnas in till arkivet, ex saknades allt från 1970-talet och fram till att logen lades ned.
Vill man inte åka in med ev material själv så kan jag åta mig det.
/ Susanne Rådlund