invignings ceremoni och medlemmens löfte


Det var mycket ritualer och ceremonier inom godtemplarorden.
Här sidor ur IOGT s ritualbok 1888. Ritualerna styr hur tjänstemännen ska agera och vad de ska säga under olika delar av logemötet. De här sidorna ur ritualen  visar hur det gick till när man tog in en ny medlem och innehåller även medlemmens löfte.