medlemmarna


Det äldsta fotot vi har på godtemplarna i Strömbacka , tyvärr är årtalet okänt men före 1901 då några peroner på bilden inte finns med i medlemsmatrikel 1901-1924.
Tyvärr saknas många namn så kan någon komplettera är vi tacksamma.
Övre raden nr 2 från vänster Wilhelm Hammarstedt
3:e raden nr 3 från vänster Fredrik Lejdström,nr 8 Ferdinand Wahlström.
nr 9 Reinhold Hammarstedt,
Nedre raden nr 2 från vänster Hulda Palm,nr 5 med trombon Carl Johan Palm, nr 7 Salomom Lejdström,nr 8 John Wixner


Medlemmsantalet har varierat över tid och enligt medlemsmatriklarna togs bara dom vuxna upp och antalet som skrevs in som nya medlemmar uppgår till över 200 stycken enligt medlemsmatrikel 1901-1924. Vissa personer var medlemmar tills dom dog, andra gick ur logen av olika anledningar, flyttade eller uteslöts.Uteslutning för brott var ofta att man brutit mot nykterhetslöftet. Vissa medlemmar återkom ibland och vissa gick ur för att aldrig mer återkomma.För många var godtemplarlogen mycket viktig ur ett socialt perspektiv och var en viktig del av människors utbildning genom bibliotek, studieverksamhet och diskussionsgrupper och för andra var det ideologiska skäl som gjorde att man anslöt sig. Som en del bruksare sagt " Det fanns bara Ebeneserförsamlingen eller Iogt att välja på om man ville göra nåt"

medlemmar 1886-1900

Finns ingen medlemsmatrikel för dessa år men vi kan skriva upp några som vi vet var medlemmar då dels genom matrikel 1901-1924 samt namn på fotot.
Godtemplarlogen 1250 Strömbacka startade 1886-11-04
och 2 medlemmar som anslöt sig samma dag var :

Medlem nr 1 JO Söderlund skomakare född 1850 och blev medlem 1886-11-04
Medlem nr 2 Fredrik Fastén smed född 1855och  blev medlem 1886-11-04 
Ytterligare några medlemmar:
Wilhelm Hammarstedt,Reinhold Hammarstedt,Fredrik Lejdström,
Salomon Lejdström,Emma Lejdström,Ferdinand Wahlström,Carl Johan Palm,
Hulda Palm,John Wixner,Johan Rann,Hulda Rann,Algot Wahlqvist,
Wiktor Söderlund,NP Eriksson,Ejnar Hellberg.


 

MEDLEMSMATRIKEL 1901-1924

Dom första 10 medlemmarna
i Matrikel 1901-1924.
Dom 2 första Söderlund och Fastén har varit medlemmar sen starten 1886

Medlem nr 1 JO Söderlund skomakare född 1850 och blev medlem 1886-11-04
Medlem nr 2 Fredrik Fastén smed född 1855 blev medlem 1886-11-04
Medlem nr 3 Fredrik Lejdström fd smed född 1842 blev medlem 1896
Medlem nr 4 Johan Rann smed född 1879 blev medlem 1899
(Rann blev utesluten 1916 för brott och återupptagen 1924)
Medlem nr 5 Hulda Rann hustru född 1882 blev medlem 1898
Medlem nr 6 Emma Lejdström hustru född 1879 blev medlem 1897
( Emma gick ur på egen begäran 1913)
Medlem nr 7 Algot wahlqvist snickare f 1881 blev medlem 1898
(Algot gick ur på egen begäran 1918)
Medlem nr 8 Wiktor Söderlund skomakare f 1885 blev medlem 1898
( Wiktor gick ur på egen begäran 1917)
Medlem nr 9 Hulda Persson hustru född 1884 blev medlem 1903
(andra gången 1919  medlem igen sen hon på egen begäran gått ur 1917)
Medlem 10 NP Eriksson slaktare född 1863 blev medlem 1900
( NP uteslöts för brott 1915 och återupptogs igen 1919)


(Om intresse finns kan jag lägga ut bilder jag fotat ur medlemsmatrikeln 1901-1924 där det även står vilka grader dom olika medlemmarna ev erhållit/ Admin)
 Andersson Alida   nr  125              utgått
Andersson Johan  nr 131                utgått
Andersson Greta  nr 117                utgått
Andersson Lilly  nr 196
Andersson Gunnar nr 78                 utgått
Andersson Sigvard nr 165
Berg Harald    nr 26                   utgått
Berg Gunnar    nr 27                   utgått
Berg Anna      nr 157
Berg Karin     nr 158                  utgått på klareringskort
Berg werner    nr 33                   utgått
Berg Märta     nr 185
Berg Martin    nr 202
Brandt Lars    nr 38                   utgått
Brandt Axel    nr 81                   utgått
Brandt LE      nr 101                  utgått
Brandt Alfred  nr 118                   
Björklund Gerda  nr 43                 utgåt
Björklund Birger nr 77                 utgått
Bergsman Kristina  nr 52               utgått
Bergsman Jonas Erik  nr 69             utesluten
Brandt Anna     nr 59                  utgått
Berg Edit       nr 61                  utgått
Brandt Anders   nr 68                  utgått
Berg Rickard    nr 103                 utgått
Brandt Johanna  nr 123                 utgått
Berg Harald      nr 130                
Bohlin George    nr 169                 utgått
Bohlin Karl      nr 167
Bohlin George    nr 139                 utgått
Bohlin Adrian    nr 169                 utgått
Brink Wille      nr 166                 utgått   
Brink Per        nr 175
Brodin Ernst     nr 106                 utgått
Bylund Ruth      nr 188
Eriksson Nils    nr 10                  utgått
Eriksson Verner  nr 49                   utgått
Eriksson Gerda   nr 63                   utgått
Eriksson Helga   nr 124                  utgått
eriksson Hilma   nr 122   
Eriksson Johan   nr 195 samt nr 203             
Fasten Fredrik   nr 2
Fernlund Hulda   nr 11                  utgått
Fernlund Waldemar nr 13                 utgått
Fernlund Gunnar  nr 14                   död
Fasten Hildegard nr 39
Fagerström Anna  nr 51                   utgått
Fernlund Hulda   nr 57                   utgått
Fasten Ernst     nr 95                   utgått
Fagerström Signe nr 154                 död
Fagerström Natan nr 160                 utesluten för brott
Fagerström Natan nr 191
Fagerström Knut  nr 107
Frelin Anna      nr 105                  utgått
Fredin Holger    nr 108                  utgått
Gill Alfred      nr 12                   utgått
Gill Salomon     nr 25                   utgått
Gill Anna        nr 30                   utgått
Hellberg Einar   nr 23                   utgått
Hellberg Emma    nr 31                   utgått
hübinette Elna   nr 40                   utgått
Hammarstaedt Selma  nr 45                utgått
Hammarstedt Hugo nr 56                   utgått
Hellberg Anna    nr 60                   utgått
Hellberg Astrid  nr 156
Hellberg Joel    nr 67
Hellström Ivar   nr 121                 utgått
Hellberg Gustaf  nr 138
Hellberg Bror    nr 120                 utgått
Hellberg Alfred  nr 75                  utgått
Hellberg Ebba    nr 99    
Hellberg Tora    nr 168 samt nr 179
Hellberg Karl    nr 183    
Hellberg Gotthard nr 204       
Hammarstedt  Emma  nr 93                 död
Hammarstedt Wilhelm nr 92
Hammarstedt Leonard  nr 109 samt nummer 177
Hellberg Ebba    nr 151
Hellberg Gerda   nr 163                  utgått
Horn Karl        nr 58                   utgått
Horn Elna        nr 170
Horn Sigrid      nr 180                 utgått
Horn Emil        nr 181
Johansson Edit   nr 65                  utgått
Johansson John   nr 113                 utesluten för brott
Jernkrok Edla    nr 104                 utgått
Jonsson HE       nr 85                  utgått
Jansson Anna     nr 133                 utgått
Karlsson Karl    nr 94                  utgått
Karlsson Ture    nr 102                 utesluten för brott
Karlberg Maria   nr 62                   utgått
Karlberg  F      nr 110                 utgått
Karlberg Knut    nr 115                 död
Karlberg Gerda   nr 163                
Käck Hilma      nr 142                 bristande betalning
Lejdström Fredrik  nr 3                    
Lejdström Emma   nr 6                    utgått
Lejdström Anders olof   nr 20            utgått
Lejdström Tekla  nr 22                   utgått
Lejdström Oskar  nr 35                   död
Lejdström Artur nr 145                   utgått
Lejdström Folke  nr 190                  utesluten
Lejdström Artur  nr 193  samt 146        utgått
Lejdström Artur  nr 197
Lejdström Knut   nr 72 samt nr 73        utgått
Lindgren Anna    nr 66                   utgått
Mattsson Hanna  nr 127                   utgått
Molin Blända    nr 189                   utgått
Norin Axelina    nr 17                   utgått
Nordholm Helge   nr 37  samt nr 74       utgått på klareringskort
Nordkvist Anna   nr 44                   utgått
Nordkvist Gösta  nr 53                   ugått
Nordqvist Anselm nr 97                   utesluten för brott
Nordqvist Irma   nr 162                 
Norin Ejnar      nr 55                   utgått
Nöjd Ivar        nr 88                   utgått
Nöjd Alfred      nr 89                   utgått
Nordkvist Erik   nr 135                  utgått
Nilsson Elisabeth nr 119                 utgått
Nordqvist Irma  nr 162
Nordqvist Edvin nr 114                   utesluten för brott
Ohlsson Folke    nr 194
Olsson Gunhild  nr 186
Palm Julia      nr 42                    utgått
Persson Hulda    nr 9                    utgått  död
Persson Per     nr 24                    utgått
Persson Einar   nr 90                    utgått
Persson Kalla   nr 91                    utgått
Persson Anders  nr 83                    utesluten för brott
Persson Erik    nr 84                    utgått
Rann Johan       nr 4                    utgått
Rann Hulda       nr 5                    död
Rann Ernst       nr 15
Rann Anna        nr 19                   utgått
Rann Helge      nr 28                    utgått
Rann Arvid      nr 34
Rann Artur      nr 136                  utesluten för brott
Rann Linnea     nr 144
Rann Regina     nr 199
Rann Sigvard    nr 164                  utesluten för brott
Söderlund JO     nr 1                   död
Söderlund Johan  nr 16                  utgått
Söderström Petter nr 18                 utgått
Lotta Söderström  nr 71                 utgått
Sjöstedt Ossian nr 36                   utgått
Sjöstedt Helena nr 41                   utgått
Ström Margreta  nr 46                   utgått
Svang Helmer    nr 47                   utgått
Ström Gustaf    nr 48
Ström Gunhild   nr 184
Sjöstedt Gösta  nr 50                   utgått
Ström Isidor    nr 54                   utgått
Söderlund Tekla nr 86                   död
Söderlund Anton nr 87                   utgått
Söderlund Anna   nr 21                  utgått
Söderlund Viktor nr 8                   utgått
Samuelsson Gustav nr 96                 utgått
Samuelsson Sigfrid nr 147
Söderberg Anna   nr 116                
simmerman Isidor nr 137                 utesluten för brott
Sinderström helge nr 152
Söderlund Hjalmar nr 134                utgått
Ström Anselm nr 111                     utesluten för brott
Söderström Walter nr 153                utesluten
Sjöstedt Sven   nr 140                  utgått
Ström Hanna     nr 143
Ström Agnes     nr 79                  utgått
Sjöstedt Anna   nr 145                 utgått
Ström Hilding   nr 148                 utgått
Söderström Aina nr 149
Svensk Elvira   nr 161
Samuelsson Rune nr 187
Samuelsson Sigfrid nr 198
Samuelsson Hilmer nr 201
Vedmark petter  nr 141
Vedmark Anders  nr 159
Vallsten Emil   nr 98                   utesluten för brott
Vixner Bertil   nr 150                  utgått
Wahlqvist Algot nr 7                    utgått
Wahlqvist Erik  nr 173
Wahlqvist Ragnar nr 176                 utesluten för brott
Wahlqvist Elsa  nr 200
Winlund Ester   nr 29                   utgått
Winlund Klas    nr 32                   utgått
Winlund Nanny   nr 64                   utgått
Winlund Anton   nr 132
Winlund Tilda   nr 100
Winlund Linnea  nr 155
Winlund Alma    nr 171
Åkerlund Herbert nr 82                  utesluten för brott
Åkerlund Hulda  nr 70                   utgått
Ärfström Gottfrid nr 76                 utgått på klareringskort
Ärfström Karl   nr 128
Ärfström George nr 172
Ärfström Ivar   nr 182                  död
Öhman Henny     nr 80                   utgått
Öhman Gustaf    nr 112 samt nr 178      utgått
Öhman Ingvar    nr 129          
       

MEDLEMMAR FRÅN 1925 och framåt kommer att läggas ut senare