Strömbacka frys


Frysfacks förening
 
Var en ekonomisk förening som bildades 1960
 
På 1950-talet var det vanligaste sättet att förvara grönsker,kött och annat att det
torkades eller konserverades.
Väldigt få ägde en frys.
Is fanns att hämta uppe vid bolagets ladugård vid behov.
Isen togs upp i stora block på vintern och förvarades i sågspån.

På 1950- talet blev frysfacks föreningar vanligt där man gemensamt ägde en större frysanläggning och varje familj kunde ha sitt eget lilla frysfack.

Sägs att speciella konsulter togs in för att berätta hur man skulle paketera varorna innan dom lades i frysen och även om det var en bit att gå till frysfacket så underlättade det mycket .

Ändamålet till föreningen var enl stadgarna:
”att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att för gemensam räkning upprätta frysfackscentrum,driva anläggningarna och tillhandahålla varje medlem frysfack till billigast möjliga pris”
 

I strömbacka fanns frysfacken i magasinet och dom flesta bruksbor var anslutna i föreningen eftersom det var ett bra och billigt alternativ till att köpa frysbox själv.
 
Eric Holm berättade att frysfacken slängdes på 2000-talet när det var stor städning i magasinet.


Någon som vet mer om den här föreningen?
Bilden lånad på internet.