NANNAS MATSERVERING

Rättar Nanna med en av sina matgäster i matbaracken där hon lagade mat och serverade sina kunder.


1924 flyttar rättare Karl Larsson till Strömbacka  från Hedvigsfors med sin fru Nanna född Thor.
De adopterade en pojke Börje Född Brandt född 1926 och fick själva en flicka som hette Mona Larsson 1943

På Strömbacka fanns ingen matservering och bruksförvaltaren frågade fru Larsson om inte hon kunde tänka sig att ordna med mathållningen för alla hungriga ungkarlar på bruket  och de hade hon inget emot.

Under 55 år kom Nanna att bedriva matservering och café på Strömbacka.

Hon startade upp i sitt eget kök på rättargården där hon bodde men det visade sig bli för trångt så bolaget byggde en barack med kök och matsal utanför rättargården intill Brukssjön.

En liten rolig sak var att gästerna kunde klaga på mängden mat ibland  " i går hitta jag int ärtorna i söppa o idag kan jag se körka genom ostskiva"

1960 byggde paret eget hus intill gamla skolan nuvarande Strömbacka gården  och baracken behövdes inte längre utan Nanna bedrev sin kaffeservering i hemmet.
Tyvärr har vi ingen helbild på baracken men några bilder  fotade inne i matsalsdelen och några bilder utanför baracken mestadels med släkt och vänner.Hjälp oss gärna med identifieringen av alla.

Ett tidningsurklipp från 1957 och en snutt ur en bandad intervju från 1969 lägger vi också ut.

Bilden till vänster: Nanna som sitter på bordet längst fram. Den andra kvinnan okänd. Flickan Mona står upp och rättare Karl Larsson står bakom.
Bilden till höger: Rättare Larsson på kortsidan och bredvid honom till vänster styvsonen Börje Larsson född Brandt.I skåpet kan man se olika godis sorter som Nanna sålde.

Nanna hade 2 systrar som hett Annie och Agnes. Annie kom senare att köpa grindstugan och ställde upp den bakom huset som makarna Larsson lät bygga 1960 intill Strömbacka gården.
På bilden som är tagen utanför baracken sitter närmast systern Agnes och brevid sitter Helga
( Okänt efternamn)

Fåglar gillade paret Larsson , både småfåglar och vadarfåglar.
Här Nanna med en liten fågel i handen utanför ingången till baracken.


Bilden till vänster : okänd, okänd, okänd, Rättare K Larsson, Rättar-Nanna, okänd och Rättar-Mona
Bilden till höger från samma tillfälle men nu verkar Mona stå för fotograferingen och Börje Larsson sitter intill Nanna.

Nanna en skön sommardag intill brukssjön med sin syster Annie, Dotter Mona och maken Karl


Till vänster en pojke som matar änderna med lite bröd och cyklarna tillhör kanske ett par av Nannas matgäster. I baracken fanns både radio och tidning och på bilden till höger sitter karl och läser. Den andre mannen okänd.

Nanna berättar lite om sin verksamhet
( Tryck på ok och ja vid ev frågor för att spela upp)

https://edit.hemsida24.se/Homepage/Download-File/f/1044369/h/c6e11bfcd33406036d34d9131368cd27/nanna+larsson+thyr

Nedan en tidningsartikel från 1950-talet