HÄNDELSERIK BEGRAVNING

EN AVLIDEN SMED I STRÖMBACKA SKULE BEGRAVAS I BJURÅKER.
ÅNGAREN TAMM MED PRÅM FICK GÅ TILL KYRKAN SOM BRUKLIGT VID HÖGTIDLIGA TILLFÄLLEN.
FÖR ATT UNDERLÄTTA BEGRAVNINGSFÖLJETS RESA FRÅN STRÖMBACKA TILL MOVIKES KAJ FICK DE ÅKA MED LÖVADE TIMMARVAGNAR.
TIMMERVAGNARNA VORO FÖRSEDDA MED STADIGA BROMSAR OCH FÖRE VARJE AVFÄRD TILL MOVIKENMED VARE SIG LASTADE ELLER OLASTADE VAGNAR,ÅLÅG DET FÖRMAN ERIKSSON TILLSE ATT BROMSARNA FUNGERADE.
AV OFÖRKLARIG ORSAK STREJKADE BROMSARNA LIKVÄL PÅ DEN ENA AV VAGNARNA.

DEN FÖRSTA VAGNEN FULLASTAD MED BEGRAVNINGSGÄSTER AVGICK UTAN ATT NÅGOT HÄNDE DEM.

NÄR DE HUNNIT HALVVÄGS TILL DEN SK SJÖBOHAGEN I MOVIKEN KOM EFTERFÖLJANDE TIMMERVAGNEN FAST UTAN BEGRAVNINGSGÄSTER.
SAKEN VAR DEN ATT BROMSARNA STREJKADE PÅ DEN SISTA VAGNEN. 

EFTERSOM LUTNINGEN VAR SÅ STOR PÅ VISSA STRÄCKOR EFTER JÄRNVÄGEN MÅSTE VAGNARNA BROMSAS HÅRDARE DÄR.
DET VISADE SIG ATT VAGNEN ÖKADE FARTEN OCH ATT BROMSARNA EJ FUNGERADE.

NU VORO GODA RÅD DYRA,DEN ENA EFTER DEN ANDRA BÖRJADE HOPPA AV OCH SNART LÅG ALLA DE ÅKANDE PÅ HUVUT I DIKENA EFTER JÄRNVÄGEN. 
MÅNGA SOM HOPPADE AV SKADADE SIG MER ELLER MINDRE.

ENDAST EN SOM ANSVARADE FÖR BROMSNINGEN STANNADE KVAR PÅ VAGNEN OCH MED DEN HÖGA FARTEN UPPHANNS DEN FÖRSTA VAGNEN SOM NÄMNTS I SJÖBOHAGEN.

NÄR RESANDE PÅ DEN FÖRSTA VAGNEN FICK KLART FÖR SIG ATT NÅGOT HÄNT OCH SÅG MED VILKEN FART DEN ANDRA VAGNEN NÄRMADE SIG FÖRSTOD DE VAD EN SAMMANSTÖTNING SKULLE MEDFARA, SAMTLIGA HOPPADE AV OCH LIKSOM DE EFTERFÖLJANDE HAMNADE DOM OCKSÅ I DIKET.

SEDAN SAMTLIGA KOMMIT TILLRÄTTA AVSEGLADE ÅNGAREN TAMM TILL BJURÅKERS KYRKA,ÅTSKILLIGT FÖRSENAD MEDFÖRANDE EN STOR SKARA SKADADE.

DEN DÖDE HADE TIDIGARE FORSLATS NED TILL KYRKAN LANDSVÄGEN.
BEGRAVNINGEN MÅSTE FRAMFLYTTAS OCH DE FLESTA I BEGRAVNINGSFÖLJET MÅSTE SÖKA LÄKARE I JOHANNESBERG.

KYRKOHERDEN SOM BLIVIT UNDERRÄTTAD OM OLYCKAN,ANVÄNDE HÄNDELSEN SOM ETT BEVIS PÅ ATT INGEN VET TIMMAN OCH STUNDEN FÖR EN SALIG HÄDANFÄRD.

BEGRAVNINGEN BLEV OVANLIGT SORGESAM MED TANKE PÅ VAD SOM HÄNT OCH VAD SOM KUNNAT HÄNDA UNDER RESAN TILL KYRKAN.

OLYCKAN FICK SIN FÖRKLARING I ATT EN KRYSSPINNE LOSSNAT I BROMSANORDNINGEN,VILKET HÖRDE TILL OVANLIGHETEN.