döden


I kyrkböckerna fram till 1940 kan man läsa om både vanliga o mindre vanliga dödsorsaker.
Människor dog ung som gammal i sjukdommar som kräfta, difteri, tbc, hjärnhinneinflamation, mässling, vattkoppar, slag, kikhosta,lungsot, kräfta  osv osv.
I bland dog dom för att dom var för svag vid födseln och ibland var dom ålderssvag och ibland var dödsorsaken okänd.
Många led väldigt innan dog dog och för andra var förloppet snabbt och kanske
väldigt ,väldigt oväntat.