NÅGRA DÖDSFALL


Från 1 januari 1900 och fram till 1957 i strömbacka  kan man hitta bla dessa människors dödsorsaker och öden….
 
1901 -03-12    en knappt 4 år gammal pojke nedföll i brunn
                         Föräldrarna var  smeden Klas Wilhelm Hübinette o Hedda Sindersatröm
 
1903 -12-26  arbetaren Olof Olsson Gill –själfmord genom hängning och begrafen under       tystnad . efterlämnar hustru och ett minderårigt barn samt vuxna barn.
                      Det var annandag jul dom miste sin make och far.
 
1907-01-07   Änklingen Hans kallberg 64 år –själfmord genom hängning ,polisutredning enl uppgift från länsman Nordendahl och begrafen under tystnad.
 
 Förklaringen till att han inte orkade leva kan vara att han några år tidigare bodde i Iggesund,jobbade som kollämpare var gift och hade två döttrar hemma samt en dotterdotter.1902 avlider dottern margareta 27 år år gammal i lungsot och efterlämnar dottern Tekla Maria 4 år. två år senare 1904 avlider hans hustru Kristina Jonsdotter i hjärtfel.
Inom ett år dör äldsta dottern Anna Kristina 27 år i lungsot liksom sin syster.
 Året är nu 1905 och Hans flyttar till Strömbacka  där hans son Jonas Kallberg bor och har bildat familj.
Januari 1907 avslutar han sina dagar-kanske saknaden efter fru och döttrar var för stor.
Barnbarnet Tekla Maria växer upp i Njutångers socken  som fosterdotter åt kyrkväktare Per Hansson o dennes hustru.
 
1917-05-09   Gossen Karl Oskar 2 år drunknar i en träckgrop ,föräldrarna August juhlin och johanna Hill som tar händelsen mycket hårt  flyttar till Rogsta  med familjen.
Modern blev nervsjuk säjs det och systern Ester som såg sin bror drunkna tog senare sitt liv.
21 år gammal kastade hon sig framför tåget.
 
1931-06-16    Jonas kallberg  67 år är på ” mangeln” och hjälper frun att mangla.
                      Ramlar ihop död. Enl kyrkboken var det slag.
Frun kommer inspringande till Karl Berg för att be om hjälp men det var försent.
 Fanns dom som tyckte det var obehagligt att mangla där sen för blodfläcken som blev efter Jonas när han slog i golvet gick aldrig bort. Jonas låg lik i källaren på Hammarbertas.
 
1932-06-12   7:årige Egil Alfred Berg som bor på rättargården med sina föräldrar Kalle och Anna är försvunnen…
Rättare Larsson hittar honom isjön drunknad.
Den här händelsen ska ha gjort att Kalle Berg och hustrun Anna bygger sig ett hus som ligger längre bort från sjön,mellan Bösens och Swartz bostad.
                     
1954-11-20   cyklar  77-åriga Salomon Lejdström från Bösens där han bor till sitt föräldrahem
för att hälsa på sin bror. Strax före Wedins får han slag (hjärnblödning eller hjärtinfarkt) och hamnar i diket. Han bärs  in i Lejdströms stuga men är då redan död.

1957-04-20   4-årige Christer Råberg drunknar nere i hagen i masbosjön.
Mamman hette Ingegerd Fastén och fadern Helmer Råberg.
Pojken hade  en syster som var ett par år äldre.