dopet


Det var väldigt viktigt att barnet döptes fortast möjligt.
Bara nån dag efter födseln så måste prästen anlitas ofördröjligen.
Antingen åkte föräldrarna själva med ungen till Bjuråker på dom dåliga vägarna eller så fick prästen komma till Strömbacka.

Undantaget på bruket var pingsvännerna,missionsförbundare och baptisterna som alla tillämpar vuxendop.