konfirmationen

Konfirmationen markerade övergången till vuxenlivet.
Konfirmation har allt som oftast  hållts  i Bjuråkers kyrka och inte på kapellet i Strömbacka.

Nattvardsläsningen pågick från juletid och fram till pingst.
Konfirmanderna vandrade  till och från Berge i Bjuråker och var under måndag-fredag inkvarterade hos bonden Per Persson i Berge.
Barnen medförde mat och kaffe och blev nån gång bjudna .
Barnen betalade för husrummet genom att hjälpa "gomora" med sysslor som vattenbäring och vedhuggning. Masäcken fick värmas på spisen sen värdparet var klar med sin matlagning.
Oftast fick flickorna hjälpa pojkarna med deras mat.

På Fredags kvällarna  gick barnen den långa vägen hem till Strömbacka igen och befriades oftast från den obligatoriska Söndags gudstjänsten.

" en fick va riktigt klädd förstås, ylle hadd en överallt. Först hadd en då en tjock klänning, plockklänning vi kallat, de va ylle å plock  ilag. De va de mest en hadde. Åsså ovanpå de yllekofter å schalar, flera stycken. en lång då som en knöt först fram å så bak å så fram igen. Å så en ylle halsdukom huve å knyte under haka. Å så grovskor på.Fötterna  me mässingståhätter för de skulle hålla"


Konfirmationsdagarna ordnades från Strömbacka lövad järnvägsvagn med trädgårds soffor som bromsades ned till dellen i Moviken, där var ångaren Tamm som gick till Bjuråkers kyrka med lövad pråm.
Även föräldrarna medföljde och övernattade i Bjuråker.
 
Första gången det var konfirmation i Strömbacka kapell var 1934.Andra år är 1941,1953 och 1951

Fanns flera frikyrkor i Strömbacka men medlemmarna där konfirmerades inte som medlemmar i svenska kyrkan. Missionsförbundet har tagit upp det på senare år
På bilden ovan kapellet 1941 strax före en konfirmation
Lägg märke till att predikstolen då var placerad ovanför altaret .