arkivet


Uppfört någon gång på 1800-talet som arrestlokal och fönstren är försedda med grova järntag.Lokalen var avsedd som förvaringsrum för fulla och bråkiga smeder och bonddränga som drabbades samman på lördags kvällarna. Under midsommar förekom logdans i 3 nätter och av gammal sed tilldelades bruksbefolkningen brännvin och hembrygt öl.Många slagskämpar har inom dessa väggar blivit vänner för livet. Senare förvarades här viktiga papper, böcker och dokument  tillhörande bruket.1961 flyttades allt till arkivet i Iggesund.
1972 byggde strömbackaborna ny dansbana i stallhagsmagasinet och arkivet fick då tjänstgöra som personalrum till orkestrarna som kom och spelade på somrarna.

Arkivet hör idag till herrgården
Nedan en äldre bild på arkivet och under ett foto från 2016 på arkivet och stallhagsmagasinet.