KAPELLET

Skeppet  byggdes före 1842
Vapenhus med torn byggdes 1864.
För att undvika entré från sjösidan är kyrkan byggd med koret i väster, tvärt emot vad som är brukligt. Kapellet saknar kyrkklockor men har istället två stora trianglar som man slår på med en träklubba.
I brukspatron PA Tamms Pro Memoria för bruksförvaltare vid Strömbacka bruk år 1835 bestämdes om byggandet av ett bönhus vid Strömbacka av honom överlämnade ritningar.
År 1843 bestämdes av Tamm att "landbönder och kolares biträde vid uppförd kyrkobyggnad bestrides av dem själva utan ersättning ab bruket. Även så huggning av behövligt timmer eller bjälkar, men själva träden och deras andel uti plank och bräder består skog och såg"
När kapellet restaurerades 1855-56 hittades en flöjel med årtalet 1842 under golvet.
Över kyrkdörren står 1864 angivet.
här hölls och hålls  julotta varje jul
första konfirmationen var 1934 och den andra 1941.
några få höll sitt bröllop i kapellet gammalt tillbaka.
De flesta bröllop skedde i hemmen förr tillbaka.
Nu för tiden förekommer både vigslar och dop i kapellet.
Det har aldrig hållits begravningar i kapellet och det finns ingen kyrkogård i Strömbacka. Dom döda har jordfästs i Bjuråker.


FOTO FRÅN  1910 OCH DET ÄR SKURDAG PÅ KAPELLET
Från vänster:   Augusta Lejdström gift Norin 1867-1931
                            Okänd
                            Okänd
                            Elisabeth Wård gift hammarstedt sen  
                            Eriksson 1872-1935
                            Tekla Lejdström 1891-1967 ogift utflyttad till 
                            Stockholm
 


Den här sidan kommer att updateras senare :)