KVARNEN/KLENSMEDJAN


FOTO FRÅN 1941 PÅ KLENSMEDJAN  SOM TIDIGARE VARIT KVARNEN PÅ STRÖMBACKA


KLENSMEDJAN SOM FINNS PÅ STRÖMBACKA VID MELLANHAMMAREN VAR TIDIGARE BRUKETS KVARN.SOM BYGGDES 1874,DEN GAMLA KVARNEN STOD ANTAGLIGEN PÅ SAMMA STÄLLE MEN REVS.
 

1930 OMBYGGD TILL KLENSMEDJA PÅ ÖVRE PLAN
PÅ NEDRE VÅNING INRÄTTADES KRAFTSTATION
 
1941 BLEV DET OLJEUPPLAG.
 
 
Till arbetarnas ordinarie förmåner ingick  korn och råg som togs ut var tredje månad på kontoret där bokhållaren förde räkning. Detta maldes hos mjölnaren som tullade 1 kappe på var säck.
Arbetarna sådde även brödsäd själva i skogen på små områden som röjts upp men ofta slog skörden fel och frusen brödsäd var inte ovanligt.
Kvaliteten på säden varierade men dom som kunde konsten att ställa sig in lyckades alltid få tag på bättre säd såsom bokhållaren och smältarmästare Bösen.
 
1884 tjänade mjölnaren förutom ordinarie arbetares förmåner ersättning för 3/5 av kvarn, tullen beräknad efter extra pris.
 
Mjölnare på den här kvarnen var:
 
Lars Erik Söderblad                         1874-1892
Alfred Berg                                          1892-1905
Johan August Nordqvist                1905-1930
 
Söderblad var även mjölnare på den gamla kvarnen.
Antagligen låg den på samma plats.
Andra mjölnare på gamla kvarnen var bla Bolander, Lång, Qvist och Lejdström
 
Vid sidan av järnbruken fanns manufakturverk-städer som tillverkade spik, hästskor och andra smiden  som behövdes på bruket.
I Klensmedjan i Strömbacka finns många av de gamla verktygen och maskinerna kvar som minner om en svunnen epok.
 
Smederna här kallades för klensmeder eller spiksmeder.

Nedan en bild på klensmedjan hösten 2016