spruthuset
Innan nya vägen drogs 1950 så nådde herrgårdens trädgårdsland  ända från labbet och fram till klensmedjan och mitt i mot stallet med ingång mot stallet låg spruthuset.

En säkerhet då det ofta uppstod små bränder i framförallt smedjorna och nere på sågverket.

När det brann ringdes det i vällingklockan på kolhusväggen och bruksarna slöt upp för att släcka.

Brandsprutan stod på en vagn med 2 hjul som  drogs med handkraft.

Byggår på spruthuset är okänt men det revs 1950 när nya vägen skulle dras genom bruket och det blev brandstation under stalls byggnaden i stället.

Kring 1930 ska det ha bildats en brandkår  med fast personal  från bruket.

På 1950-talet var det brandmästare Bjurström från Iggesunds bruk som kom upp och höll i brandövningarna 1 gång i månaden med sina brandsoldater i Hedvigsfors och Strömbacka.

Några som ingick i brandkåren på Strömbacka var rättare Larsson, Sture Wahlqvist, Allan Bohlin och Karl-Lennart Eriksson.


Spruthuset rakt fram där korsningen Frisbo/Bergsjö ligger nu och den stora byggnaden till höger på bild är stallet där brandstationen inrättades 1950.Den lilla byggnaden till vänster om spruthuset var ett förråd som hörde till trädgården.

På bilden ser vi spruthuset till höger och att trädgården når till klensmedjan.


1950 revs spruthuset och här står bara stommem kvar och den nya vägen börjar ta form. Bron över ån har byggts här.