SMEDJORNA Bulltoma, Brödlösa och Kaksmälla


Förr tillbaka kallades smedjorna för hammare.
I strömbacka har det legat 3 smedjor.
Nedre hammaren, Mellan hammaren och Övre hammaren.  De döptes av folkhumorn till Bulltoma, Brödlösa och Kaksmälla med tanke på de skiftade förtjänstmöjligheterna som fanns vid de olika smedjorna.
Till varje smedja hörde även ett labbe och ett kolhus.
 
Genom Strömbacka från Bukssjön till matsbo sjön löper Rågjärdsån  och vid de tre olka dammarna efter ån låg de tre smedjorna.
Vid  den övre dammen påbörjdades bygget av den första hammaren 1747 och togs i bruk 1753.
Den hammaren ligger där den nuvarande hammaren ligger.
1796 berättar en resenär Robsahm att fallet i Rågjärdsån var indelat i  3 dammar .

"I det första fallet drivas med överfall 2 stångjärnshammare med 3 härdar, i det andra en kvarn med överfall och en enbladig såg samt i det tredje en stångjärnshammare med en härd och en knipphammare och en spikhammare"

1824 hade bruket 3 hamrar och 5 härdar.

1839 hade antalet härdar ökat till 6 stycken och även hammrarna hade ökat i antal.

under 1800-talets slut var stångjärnssmedjor anlagda vid alla 3 dammarna och husbehovsågen hade flyttat till den 3:e nedre dammen.

1918 byggdes den övre hammaren om och allt stångjärnsmide flyttades dit.

Mellanhammaren och Nederhammaren revs på 1920-talet.