MELLANHAMMAREN


Mellanhammaren eller Brödlösa som den också kallades.

Av mellanhammaren finns idag  bara den gamla kvarnen och järnboden kvar. Idag är dom omgjorda till klensmedja och garage.

1796 fanns här en kvarn och husbehovsåg och på 1830 talet fanns här en hammare och
1892 efterträder amiral Arvid Lindman sin far Achates lindman som disponent för Strömbacka och Iggesunds bruk. Det här året kolas det rekord mycket i skogarna , hela 521 milor och i mellanhammaren installeras ny smälthärd och räckhärd till vallonsmidet.

1923 revs mellanhammaren

Enligt skissen nedan fanns:
A. Kvarnen/klensmedjan
B. slakteri.
C.mellanhammaren 
D.kolhus
E.Klensmedja med spikhammaren
F.Järnbod

Osäkert vart labbe låg

 


ÅR 1910 MELLANHAMMAREN SOM REVS 1923 SAMT JÄRNBODEN SOM BYGDES OM TILL GARAGE 1925


ÅR 1925 VATTENSUMP OCH KLENSMEDJA SOM TIDIGARE VAR IHOPBYGD MED MELLANHAMMAREN SOM REVS 1923


MELLANHAMMAR
DAMMEN 1945


1925 KOLHUS OCH JÄRNBOD TILLHÖRANDE MELLANHAMMAREN OCH MED VIT GAVEL MOT DAMMEN


Järnboden till mellanhammaren som bygdes om till garage 1915

1935
Mellanhammar-
dammen,
spruthus i bakgrunden.
klensmedjan till höger samt trätubenFoto från 1931
Bron är riven nu.

fotot ovan från 1909
Mellanhammaren, A Sinderström närmast på bild samt Carl Sjöstedt och Johan Rann

Smeder från vänster  Algot Wahlqvist, Anders Wedmark, Kalle Winlund,
 Gustaf Öhman, Salomon Lejdström, Einar Norin, Reinhold Hellberg, John Wixner,
Knut Kallberg, Lars Brandt, Kalle Sjöstedt, Gunnar Fernlund och Wilhelm sjöstedt.
Årtal okänt men kanske 1885-1890