nedre hammaren


Kallades i folkmun för " Bulltoma"och låg vid det tredje  fallet  i rågärdsån nere vid Masbo sjön

1796 fanns här en stångjärnshammare med en härd och en knipphammare och en spikhammare.

Vid 1800- talets slut hade husbehovs sågen flyttat hit.

Smedjan slog igen 1917 och revs 1923.

Kvar på platsen finns bara blåsmaskinshuset som byggdes om till turbinhus 1937.


På bilden nedan wallonsmeder i nedre hammaren 1895 samt ett gruppfoto på wallonsmeder taget mot nederhammarens kolhusvägg 1888.
 

wallonsmeder vid nedre hammarens kolhusvägg 1888
Övre raden från väster: 2) Wilhelm Hammarstedt, smältare, 8) Alfred Rann, dräng, 9) Fredrik Fasten, mästare, 11) Wilhelm Sjöstedt, räckare, 12) Carl Winlund, mästare, 14) Salomon Lejdström, räckare, 16) John Wixner, smältare, 18) Alfred Ärfström, vällare, 19) P. Mejer, smältare, 20) Anderias Sinderström, smältare, 21)längst till höger: Herman Swartz, bokhållare och järnsynare Nedre raden från vänster: 1) Per Er Ström, smältare, 2) J.P. Hammarstedt, räckare, 3) Janne Wahlström, smältare, 6) Olof Palm, smältare, 7) Anderias Gabriel Ärfström, smältare.


1925
Nedre
hammar dammen 
som nu är riven


Bild från 1916
Sågen,nederhammarn, blåsmaskinhuset samt labbi.
Nederhammarn och labbit revs 1923,

 


Samma vy 2015 
ala instagram bild!

Bara turbinhuset som står kvar.