foton på smeder i arbete


Lancashiresmederna Karl Johansson,Lars Hill och
Hilmer Samuelsson i arbete framför härdarna


Interiör smedja 1951
Gojard Konrad Wahlström väger upp tackjärn till           lancashiresmälta                                                             


Interiör smedja 1951 Gojard Konrad Wahlström 


Smeden Hilmer Samuelsson  i arbete 1951

Smeden waldemar Fernlund bryter färskjärn i en av lancashirehärdarne antagligen 1951.
Barnbarnet Inger berättar: Han blev nästan 97 år gammal min morfar.
"moffen" klädd i lappad linskjorta, ullstrumpor, träskor o svett-bandage om huvudet för att inte brännas av glödhoppor.                                                                                      
                 

 


Smeden Hilmer Samuelsson,gojard Konrad Wahlström,och smeden Åke Nordqvist tar ut den färdiga smältan och för den till mumblingshammaren                                         -1950


Överhammaren 1950
Smederna Karl Johansson och Bertil Jonsson transporterar bort den färdiga smältan                    
                                                                                     


Överhammaren 1950
Smederna Bertil Jonsson och Åke Nordqvist hämtar den färdiga smältan för vägning