LÖNER OCH FÖRMÅNER


Löner och förmåner i Strömbacka på slutet av 1800-talet

Vallonsmederna tjänade omkring 1100 kronor
Mästersvenner  900 kronor och drängar  830 kronor

De hade dessutom förmåner som koföda,bostad,vedbrand,läkarvård,barnsäd ocg spannmålsuttag till subventionerat pris.dessa subventioner hade vid den här tiden avskaffats  på de flesta ställen men fanns kvar vid strömbacka och Moviken en bit in på 1900-talet.


 


Sagt i intervjuer från 1970-talet

Förmåner:
" ja vi hade höns och gris också. Det gick bra då för familjen, det var inte mycket kontanter  men det var naturaförmånerna som hjälpte upp det. Dom hade mjölk och dom hade potatis och annat. Det hade inte gått annars för dem. och så fick smederna ta ut på det här magasinet som fanns,lite korn och råg,fick det billigt som ingen annan fick. Och så fick dom ta ut lite malt och sill och strömming som dom fick för extra billiigt pris. så fiskade dom då på sommaren smederna och jordbrukarna,så dom höll fisk själva..."

Extra uppmuntran:
"som en extra uppmuntran kunde smederna ibland få en sup,jag minns särskillt väl vid ett tillfälle då Ärfström fick en sån där dusör för han skött sig så bra i smedjan och då fick han brännvin som extra uppmuntran. Det var många som fick sådana uppmuntringar under sin arbetstid"