SMIDET


PÅ BILDEN KARL RANN SOM RÄCKARSMED SISTA SKIFTET FÖRE NEDLÄGGNING AV VALLONSMEDJAN 26 APRIL 1947


Tackjärnet från masugnen var inte färdigt att använda till smide. Först måste det smältas och färskas (förädlas) för att bli smidbart, då användes olika metoder.
 
Den äldsta metoden var tysksmidet.
Vallonerna införde på 1600-talet det sk vallonsmidet.
Lancahiresmidet infördes i Sverige i början av 1830-talet och franche comté smidet under 1800-talets senare hälft.
 
I strömbacka användes dom olika metoderna enl följande:
 
 
TYSKSMIDE    1752-1864
 
VALLONSMIDE  1828-1876 samt 1881-1947
 
LANCASHIRESMIDE 1876-1881 samt 1944-1953
 
FRANCHE COMTÈSMIDE 1865-1893