FISKE BILDER


1928 Till höger står Förvaltare Erik Brolin med fru när dom är på fisketur i Skäråssjön.
Medhjälpare är fröken Ann-Marie Söderblom och Edwin winlund  
                                                              


Kräftfiske i Sörgimmsån 1951.
August Hanhe och Ulla Fåhreus vid strandkanten.
Tom och fru Fåhreus sitter ner.

 


Nedan 2 bilder på "lill-Pelle" Persson och barnbarnet lennart Wahlqvist
när dom fiskar på Brukssjön i Strömbacka.
Pelle var pappa till Anna Persson som gifte sig med
"Mangel-Erik" Wahlqvist.


Fisketur på Brukssjön
Edvin Winlund och Herman Brandt