GÅNGNA TIDERS SJUKDOMSNAMN


Källa: Gunnar Lagerkranz, Svenska sjukdomsnamn i gångna tider.
Andtäppa  Astma
Angina pectoris  Bröstsmärtor
Barnasjuka  Engelska sjukan
Barnkvävning  Kvävning av barnet i moderns säng
Barnsängsfeber  Streptokockinfektion (epidemi)
Barnälta  Engelska sjukan
Basedows sjukdom  Rubbning av sköldkörtelns funktion
Benröta  Inflammation i benvävnaden
Bleksot  Blodbrist
Blodsjuka eller -sot Dysenteri
Blodslag  Hjärnblödning
Brott  Epilepsi
Brännsjuka  Feber
Bröstfeber  Lunginflammation
Bröstsjuka  Tuberkulos
Bukrev  Olika slags magåkommor, t ex blindtarmsinflammation, gallsten, magsår
Dysenteri  Akut inflammation i tarmen
Engelska sjukan  Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka
Fallandesot  Epilepsi
Fluss  Katarr
Fläckfeber  Feber, tyfus
Franska sjukan  Syfilis
Frossa  Malaria
Gikt  Reumatisk sjukdom
Hetsig sjukdom  Feber
Hjärtsprång  Kramptillstånd hos barn som kunde orsaka medvetslöshet och död. Troddes också var detsamma som epilepsi hos barn.
Huvudsot  Hjärnhinneinflammation
Håll och styng  Lunginflammation
Häfta  Förstoppning
Koppor  Smittkoppor
Lungsot  Tuberkulos
Magrev  Kolik
Magsot  Magsjukdom
Mara  Astma
Mjältsjuka  Melankoli
Moderpassion  Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor
Nervfeber  Tyfus
Obstruktion  Förstoppning
Pleuresi  Lunginflammation
Pneumonia  Lunginflammation
Rakitis  Engelska sjukan
Rödsot  Dysenteri
Rötfeber  Kallbrand
Slag  Hjärnblödning eller hjärtslag
Spanska sjukan  Epidemisk influensa
Stenpassion  Njursten, gallsten
Stickfluss  Astma
Strupsjuka  Difteri
Svinnsot  Tuberkulos
Trånsjuka  Tuberkulos
Tvinsot  Avtynande
Vattusot  Vattensvullnad