STRÖMBACKA ÄR EN SMÅORT I BJURÅKERS SOCKEN HÄLSINGLAND NORR OM NORRDELLEN.

STRÖMBACKA VAR TIDIGARE ETT JÄRNBRUK SOM VAR I DRIFT 1752-1953

UNDER 1880 TALET VAR VERKSAMHETEN VID STRÖMBACKA SOM STÖRST MED OMKRING 350 MANTALSSKRIVNA PERSONER.

UPPHÖRDE SOM TÄTORT 1965 OCH HAR IDAG CA 45 FAST BOENDE