gamla skisser och teckningar


Teckning ovanför Strömbacka bruk tecknad av CM Robsahm år 1796

Skiss text längst upp :Utsigt af Strömbacka bruk taget från den tillämnade trädgården d 18 aug 1796.
Skisstext till vänster: Middagsberget skogsväxt
Skisstext till höger: Skog 
                                        


Ovan en teckning av CA Tamm från 1800-talet
Till höger övre hammaren, dammbron ,i mitten den gamla herrgården och bakom herrgården ser vi kontoret som står kvar än idag.

Skiss text:
Rödt brädslaget,svarta dörrar, gråsvart tak.
Do(dito)samt hvit fönsterbåge,svarta spåntak.
Hammaren svart,andra huset rödt med svart knut och             gråsvart tak , staketet rödt urblekt


 


Teckning av CA Tamm 1800-talet
Antagligen vy över mellandammen och övrehammaren bakom dammbron.
Nuvarande kllensmedja nere till höger som förr var Strömbacka kvarn.

Skisstext:nyss rödfärgade hus, knutar svarta utom på boden....svart och röd
Svart kolhustak

 


Ovan en skiss från 1836 från sjösidan.
Till vänster brukskontoret och till höger den gamla herrgården som är riven
kapellet var inte byggt ännu.

Skisstext:hvita hus,vedboden gråröd
          Strömbacka 18/7 1836    
                                                                        


Den gamla herrgården som byggdes i början av 1800-talet.
Den eldhärjades 1861 och revs sedan då den nya herrgården byggdes 1863.
Tecknad kring 1840.