arkivet


Här förvarades viktiga papper, böcker och dokument  tillhörande bruket och längre tillbaka sägs det att byggnaden användes som finka vid behov.
Senare flyttades allt till arkivet i Iggesund.
1972 byggde strömbacka borna ny dansbana i stallhagsmagasinet och arkivet fick då tjänstgöra som personalrum till orkestrarna som kom och spelade på somrarna.

Arkivet hör idag till herrgården
Nedan en äldre bild på arkivet och under ett foto från 2016 på arkivet och stallhagsmagasinet.